Naar inhoud

Animatoren

Het speelplein heeft een nieuwe website! Je vindt alle info op www.speelpleinwetteren.be.

Verschillende diensten doen tijdens de vakantieperiodes een beroep op monitoren voor begeleiding en cursussen tijdens kampen. Monitoren krijgen hiervoor een vaste dagvergoeding. Als monitor kan je maximum 25 dagen tewerk gesteld worden, telkens met een contract van een week. Neem contact op met de verschillende diensten die met monitoren werken, om meer te vernemen over de specifieke regelingen die bij hen gelden.

Buitenschoolse opvang (IBO)
Opvang kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Tijdens de schoolvakanties krijgen de vaste begeleidingsteams hulp van monitoren. Kandidaat-monitoren dienen in het bezit te zijn van een attest 'Animator in het jeugdwerk' en/of zijn student in een sociaal-pedagogische richting (of hebben een diploma van sociaal-pedagogische aard). Neem voor meer informatie contact op met deze dienst.

Jeugddienst

Speelpleinwerking (WESP)
Voor de organisatie van de speelpleinwerking is het gemeentebestuur elk jaar op zoek naar jongeren vanaf 16 jaar (of 16 jaar wordend in het lopend werkjaar) voor de begeleiding van kinderen tussen 4 en 15 jaar.
Een animator is óf in het bezit van een attest 'Animator in het jeugdwerk' óf is in opleiding om dat attest te behalen.
Hoofdanimatoren krijgen op het WESP een vergoeding van € 75,00 per volle dag, animatoren en stagedoende animatoren ontvangen € 30,00 per volle dag.

Grabbelpas
Een animator is óf in het bezit van een attest 'Animator in het jeugdwerk' óf heeft minstens 2 jaar ervaring in het jeugdwerk of Grabbelpas óf heeft een onderwijsdiploma of is bezig met die opleiding. Animatoren krijgen een vergoeding van € 20,00 per volle dag. Neem voor meer informatie contact op met deze dienst.

Sportdienst
De sportdienst organiseert tijdens de schoolvakanties sportkampen. Volg je een voortgezette pedagogische opleiding of ben je afgestudeerd en heb je zin om als sportmonitor mee te werken aan de sportkampen tijdens de schoolvakanties, neem dan contact op met de sportdienst!