Naar inhoud

Fiscale voordelen op voertuigen

Voor wie?

  • militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die een pensioen van ten minste 50% genieten
  • personen die volledig blind zijn
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen
  • personen wier bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols)
  • personen met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt

De bovengenoemde personen kunnen deze voordelen genieten na het vervullen van bepaalde formaliteiten en na voorlegging van het attest (afgeleverd door de bevoegde overheid) waaruit de aard en de graad van handicap blijkt.

De formulieren die nodig zijn om dit attest te bekomen kun je afhalen bij de dienst Sociale Zaken

Wat?

De gunstregeling inzake btw ten voordele van welbepaalde categorieën van invaliden of gehandicapten heeft betrekking op de btw geheven op de kosten (aankoop, herstelling, onderhoud, enz.) voor het voertuig dat ze voor hun persoonlijk vervoer gebruiken.
Vrijstelling van belasting op de inverkeersstelling en de verkeersbelasting kan eveneens bekomen worden.


Meer info 

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto
 
Voordelen inzake BTW voor invaliden of gehandicapten