Naar inhoud

Kaart 'Kosteloze begeleider' van de NMBS

De kaart 'kosteloze begeleider' wordt door de NMBS afgeleverd aan personen die niet alleen kunnen reizen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze kaart is ook geldig bij De Lijn.

Voor wie ?

 • een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid;
 • een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80 %;
 • blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die ten minste 50 % bedraagt;
 • een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen;
 • een integratietegemoetkoming categorie III of IV.

Hoe aanvragen?

Het speciaal aanvraagformulier vind je het in de brochure 'Gids voor de Reiziger met beperkte mobiliteit', die gratis beschikbaar is in alle stations. Gids en aanvraagformulier kan je hieronder downloaden. Bij de aanvraag voeg je een attest afgeleverd door één van de hieronder vermelde instellingen:

 • de bestuursdirectie van de uitkeringen aan gehandicapten (dienst Attesten) van de FOD Sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu;
 • de rechtbanken die een invaliditeit erkend hebben;
 • de verzekeringsinstellingen die een vergoeding uitkeren op basis van een erkende invaliditeitsgraad;
 • het fonds voor Arbeidsongevallen;
 • het fonds voor Beroepsziekten;
 • de erkende voorzorgskassen voor mijnwerkers die een vergoeding uitbetalen op basis van een erkend invaliditeitspercentage;
 • de administratie van de Pensioenen van het ministerie van Financiën, voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage;
 • de instellingen die een verhoogde kinderbijslag uitbetalen;
 • de officiële instellingen van de lidstaten van de EU die een vergoeding uitbetalen en waarvan de gelijkwaardigheid van het getuigschrift werd erkend.

Je richt je aanvraag aan

NMBS
Directie Reizigers
Bureau RZ 021 sectie 13/5
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel

Als je beantwoordt aan de voorwaarden, dan word je uitgenodigd om je kaart 'Kosteloze Begeleider' te komen afhalen in het station van je keuze. De kaart zal je overhandigd worden mits betaling van € 4,30* en afgifte van een recente pasfoto van de persoon met een handicap (dus geen pasfoto van de begeleider).
 
* prijzen geldig vanaf 1 februari 2007


Meer info


www.b-rail.beLet op: in het gemeentehuis staat geen pasfoto-automaat! Breng dus je eigen pasfoto mee.