Naar inhoud

Human Resource Management

De dienst Personeel en organisatie zorgt voor een algemeen kader waarin vorm wordt gegeven aan een modern en dynamisch personeelsbeleid op diverse werkterreinen:

  • Het uitbouwen van een strategisch human resource mangament: het opmaken van een HR-managementplan en het opstellen van strategische meetsystemen (ken- en stuurgetallen, scorecard, ed.);
  • Management van in-,door- en uitstroom: personeels(behoefte)planning, onthaal en introductie van nieuwe medewerkers, werving- en selectiebeleid, functionele loopbaan,ed;
  • Performantiemanagement: functiebeschrijvingen, evaluatiecyclus, functioneringsgesprekken, ontwikkelingscirkels, ed.;
  • Competentiemanagement: opstellen van competentieprofielen, competentiewoordenboek, individuele ontwikkelingsplannen, VTO;
  • Management van arbeidsomstandigheden: opmaak en opvolgen reglementen zoals het administratief statuut, het reglement contractueel personeel, het verlofreglement, het arbeidsreglement, het examenreglement en het reglement betreffende werktijdregeling en het uitbouwen van een gezondheids- en verzuimbeleid;
  • Management van arbeidsvoorwaarden: o.a. sociale dienst voor gemeentepersoneel (financiële tussenkomsten en voordelen bij huwelijk, geboorte, ed.);
  • Human Resource Informatiesystemen: toepassen en uitvoeren van een beleid rond e-HRM en HR-selfservice;
  • Diversiteit en waarden: uitbouwen van een diversiteitsbeleid, een doelgroepenbeleid en een leeftijdsbewust personeelsbeleid;
  • Sociaal overleg: de dienst Personeel en organisatie is het secretariaat van het syncidaal overleg- en onderhandelingscomité.