Naar inhoud

Loon- en personeelsadministratie

De dienst Personeel en organisatie behandelt voor alle gemeentelijke diensten (inclusief brandweer en gemeentelijk onderwijs) en alle personeelscategorieën (statutair, contractueel, geco, WEP+...) de administratieve taken voor alle personeelsaangelegenheden van het binnenkomen in de organisatie (aanstellingen), over het doorstromen (verlenging arbeidsovereenkomst, interne mobiliteit, functionele loopbaan, bevordering...) tot het verlaten ervan (pensioen, einde arbeidsovereenkomst, ontslag...).

Van alle personeelsleden worden gedurende hun loopbaan bij de gemeente Wetteren talrijke administratieve gegevens bijgehouden en verwerkt (vakantie, verlof, ziekte, vormingsuren, tijdsregistratie, persoonlijke gegevens, arbeidsongevallen...).

Verder regelt de personeelsdienst nog talrijke andere personeelsaangelegenheden, zoals de pensioenaanvragen voor statutaire personeelsleden, de aanvragen voor kinderbijslag, kraamgeld en loopbaanverminderingen- en onderbrekingen, het invullen van sociale documenten o.a. bij tijdelijke werkloosheid, volledige werkloosheid, jeugdvakantie...

De dienst Personeel en organisatie staat uiteraard ook in voor de volledige loonverwerking van alle personeelsleden (maandwedde, toeslagregeling, overuren, eindejaarstoelage, vakantiegeld en RSZ-aangifte).