Naar inhoud

Leegstand

Sinds 1 januari 2010 is het bijhouden van leegstaande woningen en gebouwen in de gemeente opnieuw een gemeentelijke bevoegdheid. Daarom heeft de gemeente Wetteren in samenwerking met de gemeente Laarne en Wichelen een nieuw reglement opgesteld om leegstand vast te stellen en te belasten. Het uiteindelijke doel van het reglement is om zoveel mogelijk leegstaande woningen opnieuw beschikbaar te maken voor de woningmarkt en leegstaande gebouwen opnieuw in gebruik te laten nemen.

Wanneer staat een gebouw of woning leeg?
Een woning wordt als leegstaand beschouwd als de woning meer als 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt. Een gebouw wordt als leegstand beschouwd als meer dan 50% van de oppervlakte van het gebouw (< 5 are) niet wordt gebruikt overeenkomstig de functie van het gebouw. Als een woning of gebouw aan deze voorwaarden voldoen, wordt ze op een lijst geplaatst..

Wanneer wordt leegstand belast en hoeveel bedraagt de belasting?
Wanneer dat gebouw of de woning 12 maanden op die lijst staat, volgt er een belasting. De eigenaar van het gebouw of de woning zal hierover gecontacteerd worden. Het basisbedrag van de belasting is verschillend: voor een gebouw of eengezinswoning bedraagt de basisbelasting 1500 €, voor een kamer 250 €, voor elke overige woongelegenheid (vb. appartement) 750 €. Hoe langer een pand op het leegstandsregister staat, hoe hoger de belasting oploopt. De berekening van deze belasting gebeurt met een formule waarbij de belasting gelijk is aan het basisbedrag maal x (x = aantal periodes van 12 maand dat het pand opgenomen is in leegstandslijst.

Wie kan vrijgesteld worden van de belasting?
In een aantal gevallen kan de eigenaar een vrijstelling vragen voor de belasting. Dit is bijvoorbeeld het geval als je het gebouw of de woning renoveert of als je het gebouw of de woning net hebt aangekocht en je dus een nieuwe eigenaar bent. Om vrijgesteld te worden van deze belasting moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn bepaald in het reglement.

Wanneer staat het gebouw of de woning niet langer leeg en kan het geschrapt worden van de leegstandslijst?
Een woning wordt geschrapt indien het gedurende 6 opeenvolgende maanden bewoond wordt. Een gebouw wordt geschrapt als kan bewezen worden dat meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw en dit gedurende 6 opeenvolgende maanden.


Indien u meer info wenst, kan u het leegstandsreglement downloaden van de gemeente Wetteren.