Naar inhoud

Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan, op basis van een plan, of het beoogde project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.
Het attest is twee jaar geldig, onder voorbehoud van wijziging van het geldende ruimtelijke uitvoeringsplan of van de regelgeving in deze periode.

Het stedenbouwkundig attest verleent niet het recht om te bouwen of te verkavelen. Daarvoor moet ofwel een stedenbouwkundige vergunning, ofwel een verkavelingsvergunning aangevraagd worden.

Het aanvraagformulier kan je afhalen op de dienst Stedenbouw en ruimtelijke ordening of hier downloaden.


Download hier het aanvraagformulier