Naar inhoud

Huurwetgeving

Team Woon en Leef geeft informatie aan huurders over de huurwetgeving. Het team probeert je bij vragen of problemen zo goed mogelijk te helpen, maar een waterdicht juridisch advies wordt niet verleend. Men zal dan ook doorverwijzen naar de Huurdersbond, het vredegerecht of een advocaat.

Je kan er ook terecht voor berekening van de huurindexering. Breng daarvoor wel je huurcontract mee. Wil je de indexering van je huurprijs graag zelf berekenen, dan vind je een gebruiksvriendelijke berekeningsmodule op de website van de federale overheidsdienst economie.

Juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders - info over rechten en plichten - hulp met het opstellen van aangetekende brieven, kan je krijgen bij de huurdersbond. Er wordt een bescheiden lidgeld gevraagd.

Team Woon en Leef is er ook voor de verhuurders. Men geeft informatie en probeert te helpen bij vragen of problemen. Ook hier kan men geen waterdicht juridisch advies geven en zal je als verhuurder doorverwezen worden naar de Verenigde Eigenaars, het vredegerecht of een advocaat.

Wie een duidelijk overzicht van de huurwetgeving wenst, kan terecht op de onderstaande link.

Download