Naar inhoud

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Mensen met ernstige beperkingen in hun verplaatsingsmogelijkheden hebben recht op een “parkeerkaart voor mensen met een handicap”.

De parkeerkaart geeft recht op:
 
    Algemeen:

 • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een P-bord, wit op een blauwe achtergrond, aangevuld met het symbool in het wit dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt);

 • onbeperkt parkeren op plaatsen in de blauwe zone. U mag hierbij op elke parkeerplaats staan, mits het goed zichtbaar plaatsten van uw parkeerkaart voor personen met een handicap. 

Wetteren hanteert dezelfde regels als de algemene regels voor gebruik van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Dit betekent dat u in de blauwe zone onbeperkt op elke plaats mag staan, en dat u in de betalende zone enkel op de voorbehouden plaatsen gratis en onbeperkt kan parkeren.

Een parkeerkaart wordt aangevraagd bij:

 • de Administratie der pensioenen voor de oorlogsinvaliden, militairen en gelijkgestelden en door de militaire invaliden in vredestijd;

 • de federale overheidsdienst Sociale zekerheid, dienst voor de Oorlogsslachtoffers, door de burgerlijke oorlogsinvaliden;

 • de federale overheidsdienst Sociale zekerheid, directie-generaal Personen met een handicap, voor de andere belanghebbenden.

De parkeerkaart kan worden toegekend aan:

 • de personen die door een blijvende invaliditeit van ten minste 80 % getroffen zijn;

 • de personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt;

 • de personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;

 • de personen met een vermindering van de graad van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten (Wet tegemoetkomingen aan personen met een handicap);

 • de personen met een vermindering van verplaatsingsmogelijkheden met ten minste twee punten (Wet tegemoetkomingen aan personen met een handicap);

 • de kinderen die beantwoorden aan het criterium van ten minste twee punten voor de categorie 'Mobiliteit en verplaatsing', pijler 2.3 (KB 3.05.1991);

 • de kinderen die beantwoorden aan het criterium van ten minste 2 punten in de categorie 'Verplaatsing' (KB 28.03.2003);

 • de burgerlijke en oorlogsinvaliden met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Aanvraagformulieren voor de parkeerkaart en de medische vaststelling bij de federale overheidsdienst voor personen met een handicap zijn te verkrijgen in het Sociaal Huis (Scheldedreef 52).