Naar inhoud

Huurindexering

De huurindexering is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. Deze aanpassing gebeurt volgens een formule die bij wet bepaald is.

Voor contracten van bepaalde duur die zijn afgesloten vóór 28 februari 1991 mag de huurprijs alleen geïndexeerd worden als de betrokken partijen dit voorzien hadden. Bij contracten die zijn afgesloten vanaf 28 februari 1991 mag de huurprijs één keer per jaar geïndexeerd worden. Dit gebeurt op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract. De eigenaar mag de huurprijs ook indexeren als het huurcontract dit niet vermeldt.
Bij een schriftelijke huurovereenkomst is de aanpassing van de huurprijs aan de index niet verplicht. Het contract kan voorzien dat er geen indexering is en in dat geval kan de indexering ook niet gevorderd worden.
Als de huurder en verhuurder een mondelinge overeenkomst hebben afgesloten, is de indexering altijd toegelaten, behalve bij huurcontracten die starten vanaf 31 mei 1997.

De indexering van de huurprijs gebeurt niet automatisch: de verhuurder moet de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als de verhuurder de huurprijs niet op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst indexeert, kan de verhuurder met terugwerkende kracht alleen voor de 3 maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag de indexering doorvoeren.

Wil je de indexering van je huurprijs graag zelf berekenen, dan vind je een gebruiksvriendelijke berekeningsmodule op de website van de federale overheidsdienst economie.