Naar inhoud

Verkavelingsvergunning

Wanneer moet je verkavelen?

Verkavelen is een grond verdelen in twee of meer percelen om ten minste één ervan te verhuren of te verkopen.

Men moet een verkavelingsvergunning aanvragen :

  • om de percelen te koop aan te bieden,
     
  • om de percelen voor meer dan negen jaar te huur aan te bieden,
     
  • voor het vestigen van een erfpacht- of een opstalrecht.
     

Dat geldt zowel voor percelen bestemd voor woningbouw als voor de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen

 

Wanneer vervallen verkavelingen?

Watertoets


Beroep

Als een aanvraag voor een verkavelingsvergunning geweigerd wordt (weigeringsbesluit), dan kan je hiertegen beroep aantekenen bij de bestendige deputatie. Bij de dienst Stedenbouw en ruimtelijke ordening kan je alle inlichtingen krijgen over termijnen en procedures.

Meer info

www.oost-vlaanderen.be