Naar inhoud

Overlijden

Een overlijden moet gemeld worden op de dienst Burgerlijke stand van het gemeentebestuur van de plaats van overlijden.

Volgende documenten zijn vereist:

  • het overlijdensattest, afgeleverd door de behandelende geneesheer;
  • het trouwboekje van de overledene (indien hij/zij ongehuwd was, het trouwboekje van de ouders);
  • de identiteitskaart van de overledene;
  • eventueel het rijbewijs van de overledene.

Voor personen, ingeschreven in een andere gemeente, maar in Wetteren overleden, moet een attest van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling voorgelegd worden. Dit attest wordt afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene.

Kalender begraafplaatsen

Via onderstaande koppeling kunnen begrafenisondernemers de kalender van de begraafplaatsen bekijken.