Naar inhoud

Naamswijziging


Naamsverandering

Als je een gegronde reden hebt om je naam of voornaam te veranderen, kan je daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek richten aan de minister van Justitie. Meer inlichtingen kan je bekomen:

  • bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamwijzigingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02 542 67 03;
  • op de website www.just.fgov.be (onder "informatie", klik op "justitie van A tot Z", klik op "naamswijziging").

Naamsverbetering

Een fout 
in de geboorteakte kan alleen verbeterd worden na een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg.