Naar inhoud

Aangifte van de geboorte

Waar aangeven?

De aangifte van de geboorte van een kind gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de geboorteplaats (in Wetteren de dienst Burgerlijke stand).

Wie doet de aangifte?

Enkel de wettige ouders kunnen de geboorte aangeven, dat zijn

  • de moeder en/of
  • de vader op voorwaarde dat
    • hij gehuwd is met de moeder of
    • het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.

Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn.

Wanneer doe je aangifte?

De wettige ouders (vader, moeder of beide ouders) moeten binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling de geboorte aangeven. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wat als geen aangifte is gebeurd?

Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de aangifte enkel nog gebeuren door de afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond.
Indien de bevalling buiten een ziekenhuis gebeurde, kunnen na het verstrijken van de vijftien dagen enkel de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die de bevalling bijwoonde, de aangifte doen.