Naar inhoud

RUP BLAUWE PAAL : publieke raadpleging

Aankondiging publieke raadpleging
RUP BLAUWE PAAL

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wetteren de publieke raadpleging aan van de startnota en procesnota voor het RUP Blauwe Paal.

 

De documenten liggen gedurende 60 dagen van vrijdag 22 december 2017 tot en met maandag 19 februari 2018 ter inzage.
De documenten zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website www.wetteren.be. Ook is er de mogelijkheid om de documenten op papier in te kijken tot 4 februari 2018 in het gemeentehuis, Markt 1, 9230 Wetteren en vanaf 5 februari 2018 in het gemeentehuis, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.

 

De gemeente organiseert een infomarkt op maandag 15 januari 2018 vanaf 20.00 uur in Dasseveld aan Massemsesteenweg 56a, 9230 Wetteren. Iedereen is welkom.

 

De bevolking mag tot en met maandag 19 februari 2018 reacties kenbaar maken op drie manieren:

- via e-mail naar RUPBlauwePaal@wetteren.be

- via aangetekende zending ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, tot 4 februari 2018 in het gemeentehuis, Markt 1, 9230 Wetteren en vanaf 5 februari 2018 in het gemeentehuis, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

- via afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis, tot 4 februari 2018 in het gemeentehuis, Markt 1, 9230 Wetteren en vanaf 5 februari 2018 in het gemeentehuis, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren.