Naar inhoud

Echtscheiding

Echtscheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.

De echtscheiding wordt door de rechtbank uitgesproken. Elk vonnis wordt, nadat het definitief is geworden, door de administratieve diensten van de rechtbanken toegestuurd aan de dienst Burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis wordt overgeschreven in de registers binnen een termijn van 1 maand na ontvangst door:

  • ofwel de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken of overgeschreven werd;

  • ofwel de ambtenaar van de Burgerlijke stand van het eerste district van Brussel, wanneer het huwelijk niet in België werd voltrokken.

De echtscheiding is pas geldig ten overstaan van derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de Burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Nadien krijg  je van de dienst Bevolking van je woonplaats een uitnodiging om je oude identiteitskaart te laten aanpassen. Bij de nieuwe elektronische identiteitskaart is dit niet meer nodig.

Een uittreksel uit de echtscheidingsakte kan je altijd bekomen op de dienst Burgerlijke stand van de gemeente waar je gehuwd was.