Naar inhoud

Betwisting vaderschap

De betwisting van vaderschap is de nieuwe vorm van de ontkenning van vaderschap. Dit kan gebeuren door:

  • de echtgenoot (binnen een jaar na de geboorte of na de ontdekking ervan);
  • de moeder (binnen een jaar na de geboorte);
  • het kind (uiterlijk 4 jaar nadat het de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft);
  • de biologische vader.

De rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van het kind is bevoegd.