Naar inhoud

Rijbewijs --> Voorlopige rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Vanaf 01 oktober 2013 zijn de voorlopige rijbewijzen eveneens in bankkaartmodel.

Het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk aangevraagd worden, de afhaling kan ook door een derde gebeuren indien die in het bezit is van een kopie van de identiteitskaart van betrokkene en eventueel een vorig voorlopig rijbewijs.

De kostprijs bedraagt 25 euro en de afleveringstermijn is 5 werkdagen.

De foto kan van de identiteitskaart / verblijfsvergunning overgenomen worden op voorwaarde dat die nog gelijkend of de identiteitskaart / verblijfvergunning max. 1 jaar oud is, zoniet wordt er 1 nieuwe foto gevraagd (deze krijgt u terug bij de afhaling van uw voorlopig rijbewijs).

Volgende documenten moeten eveneens voorgelegd worden :

Voor catg. A1-A2-A

· Aanvraagformulier examencentrum

· Bewijs praktijklessen en praktijkexamen privé-terrein

· Identiteitskaart

Voor catg. B

· Aanvraagformulier examencentrum

· Voor model 18 : bekwaamheidsattest rijschool

· Identiteitskaart

Opgelet !  Vanaf 03/02/2014 zijn er 1 of 2 vaste begeleiders nodig voor het model 36 (indien de begeleider(s) niet in Wetteren wonen, dienen de rijbewijsgegevens gevalideerd te worden door de andere gemeente/stad)

Voor catg. C1-C-D1-D

· Aanvraagformulier examencentrum

· Medisch attest

· Gegevens begeleiders (indien nodig gevalideerd door de gemeente woonplaats)

· Identiteitskaart

Voor catg. B+code 96-BE-C1E-CE-D1E-DE

· Aanvraagformulier (dienst bevolking loket 7-8 of download onderaan de pagina)

· Gegevens begeleiders (indien nodig gevalideerd door de gemeente woonplaats)

· Identiteitskaart

· Huidig rijbewijs

Ter info : voor de catg. AM is er GEEN voorlopig rijbewijs.

Let op ! In het gemeentehuis staat geen pasfoto-automaat! Breng dus je eigen pasfoto mee.