Naar inhoud

Adoptie

Er zijn twee soorten adoptie:

  • de volle adoptie verleent aan het geadopteerde kind en zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en plichten als zij zouden hebben, indien het kind geboren was uit degenen die ten volle hebben geadopteerd.

  • de gewone adoptie behoudt de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde en de geadopteerde. Er wordt enkel een band tussen het kind en de adoptant(en) gecreëerd.

Adoptieprocedure

De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op. De rechtbank zet die om in een vonnis en bezorgt het aan de dienst Burgerlijke stand. De ambtenaar van de Burgerlijke stand schrijft dit vonnis in, in het geboorteregister of een bijgevoegd register.

Vanaf 1 september 2005 is de nieuwe adoptiewet in werking getreden.

  •  Voor inlichtingen over adopties:

           De Centrale Autoriteit van de Vlaamse Gemeenschap 
           Kind en Gezin 
           Hallepoortlaan 27 
           1060 Brussel 

           Tel. 02 533 14 76/14 77
           
           www.kindengezin.be
             
 Tel. 02 533 14 76/77 
           Fax 02 534 13 82

  •  Voor inlichtingen i.v.m. de buitenlandse adoptie:
           De Federale Centrale Autoriteit: Dienst Internationale Adopties 
           Waterloolaan 115 
           1000 Brussel 
           
           Tel. 02 542 71 61
           Fax 02 542 70 56