Naar inhoud

Heraanleg kruispunt Koningin Astridlaan (N407) - Vijverstraat

Wat houdt de heraanleg in?

Op 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de totale heraanleg van het kruispunt met de koningin Astridlaan (N407) en de Vijverstraat in Wetteren. Deze heraanleg is er gekomen na de positieve evaluatie van het proefproject waarbij de verkeerslichten werden uitgeschakeld en de middenberm werd afgesloten. Op die manier gebeurt de oversteekbeweging in twee stappen wat een betere bescherming geeft aan de vele voetgangers en fietsers. Er komen 2 nieuwe comfortabele bushaltes. Bij de herinrichting komt er nu definitieve middenberm. Er komen bredere voetpaden met aanliggende fietspaden. Tegelijkertijd krijgt het wegdek een nieuwe asfaltlaag. De herinrichting duurt in totaal 2 maanden.

Timing

6 maart - 19 mei

Fasering

Fase 1: 6 maart - 17 maart

De westkant van de Vijverstraat wordt aangepakt.

 • Het verkeer rijdt in beide richten langs de werf over versmalde rijstroken.
 • Er geldt snelheidsbeperking van 30 km/u
 • Vijverstraat aan de westkant is afgesloten, ook voor de voetgangers.
 • Het verkeer naar Wetteren rijdt om via het Beernaertsplein of (Hovenierstraat) en de H. Consiencelaan.

Fase 2: 20 maart - 31 maart

De aannemer pakt de voetpaden en de fietspaden en de bushalte aan de oostkant. De Vijverstaat aan de oostkant is afgesloten.

 • Het verkeer kan in beide richtingen langs de werf rijden over versmalde rijstroken.
 • Vijverstraat oostkant is afgesloten voor alle verkeer.
 • Het verkeer dat naar de Vijverstraat wil, rijdt via de rotonde aan het Beernaertsplein en via de Moerstraat.
 • Voetgangers en fietsers kunnen via de Prinses Jos. Charlottelaan het centrum bereiken.

Fase 3: 3 april - 7 april (paasvakantie)

De aannemer legt het middeneiland aan.Hiervoor gaat het kruispunt 5 dagen toe.

Alles gaat dicht ter hoogte van het kruispunt met de Vijverstraat aan de beide kanten De aansluitingen aan de brug zijn open.

 • Het verkeer richting Laarne rijdt via de Moerstraat en de Zuiderdijk naar de brug.
 • Het verkeer uit Laarne rijdt om via de prinses Jos. Charlottelaan en de Hendrik Consciencelaan naar de rotonde.
 • Fietsers kunnen via de Hovenierstraat.

Bouwverlof : 2e week paasvakantie

Tijdens de tweede week van de paasvakantie neemt de aannemer even een pauze en dan gaat het kruispunt terug open.

Fase 4: 18 april - 21 april

De takken van de Vijverstraat die aansluiten op de K. Astidlaan worden afgesloten. Er wordt een onderlaag asfalt gelegd.

 • Het verkeer dat in de Vijverstraat richting Centrum moet zijn, kan omrijden via de Moerstraat
 • Het verkeer dat de H. Consciencelaan wenst te bereiken, kan omrijden via de Pr. J. Charlottelaan of de rotonde op het F. Beernaertsplein

Fase 5: 24 april - 5 mei

De beide aansluitingen van de Pr. J. Charlottelaan net voor de brug gaan dicht voor het aanbrengen van een nieuwe onderlaag asfalt. Alle takken van de Vijverstraat zijn terug open.

 • Het doorgaand verkeer kan doorrijden in beide richtingen langs de werf.
 • Het verkeer komende van de Zuiderdijk kan de brug over via de Vijverstraat.

fase 6: 8 mei tot 12 mei

De oostkant van de weg (N407) wordt geasfalteerd. Er komt nieuwe fundering en nieuwe toplaag.

 • Het verkeer in beide richtingen op N407 is mogelijk en wordt beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
 • De Vijverstraat aan de oostzijde is toe en het verkeer rijdt om in beide richtingen via de Moerstraat en de Prinses Charlottelaan.

fase 7: 15 mei - 19 mei

De aannemer werkt aan de westzijde van N407. De rest van de weg krijgt een nieuwe fundering en nieuwe asfalt. De bushalte wordt aangepast.

 • Het verkeer in beide richtingen op N407 is mogelijk en wordt beurtelings geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
 • De aansluiting aan de brug is afgesloten. Verkeer rijdt via Beernaertsplein of de Hovenierstraat zoals in fase 1
 • De Vijverstraat aan de westzijde is toe en het verkeer rijdt om in beide richtingen via de de Prinses Charlottelaan en de Hendrik Consciencelaan.

 

Minder hinder

 • Er wordt gewerkt in verschillende fasen zodat verkeer in de Vijverstraat kan blijven rijden
 • Het kruispunt gaat dicht in een autoluwere periode (paasvakantie).
 • Tijdens bouwverlof wordt het kruispunt terug opengesteld.

Communicatie

 • Bewoners en handelaren worden vooraf goed ingelicht via infovergadering op 8 februari en bewonersbrieven.
 • Er zijn borden langs de weg
 • Alle omleidingsplannen staan ook op www.wegenenverkeer.be/Wetteren