Naar inhoud

Neem deel aan de klimaattafel op 24 januari!

logo

Onze gemeente wil de strijd aangaan tegen de klimaatverandering. We willen de uitstoot van CO2 op het grondgebied met 40% verminderen tegen 2030. Daarom starten we samen met de provincie Oost-Vlaanderen en onder begeleiding van het studiebureau Zero Emission Solutions een interactief traject op. Dit moet uitmonden in een ambitieus, maar tegelijk ook concreet en haalbaar ‘klimaatactieplan’, met acties rond mobiliteit, wonen, handel en economie, ruimtelijke ordening, de eigen gebouwen, aankopen, communicatie, e.a.

Ben ook jij bezorgd over ons klimaat? Sta je te trappelen om je goede ideeën te delen of om samen met anderen initiatief te nemen? Kom dan naar de Klimaattafel en breng je voorstellen mee. We bespreken ze in kleine groepen en werken ze uit tot concrete maatregelen.

We denken na over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Wetteren?
  • Hoe kunnen we consuminderen en kiezen voor lokale en regionale producten?
  • Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in onze gemeente?

Wetteren roept al haar burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties op om deel te nemen aan de Klimaattafel van 24 januari 2016 om 19u30 in cc NOVA.

Noteer deze afspraak alvast in je agenda!

Deelname is gratis, inschrijven kan hier.