Naar inhoud
Gemeente Wetteren
 •   
 • Sitemap
 • Home
 • Terug
 • Print
 • Home
 • BEVOLKING
 • Uittreksels, getuigschriften, attesten dienst Bevolking

Uittreksels, getuigschriften, attesten dienst Bevolking

De dienst Bevolking levert verschillende attesten af:

 • attest van nationaliteit
 • attest van woonst
 • attest van woonst met historiek
 • attest samenstelling van het gezin 
 • levensbewijs

Kostprijs: gratis

Wie kan deze attesten bekomen?

 • de betrokkene zelf
  de aanvraag moet schriftelijk of mondeling (niet telefonisch) gebeuren door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris…);

 • derden (een persoon of een publieke of private instelling)
  enkel wanneer de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Vermeld de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Als je thuis een kaartlezer hebt, kan je met je elektronische identiteitskaart / verblijfsvergunning ook je Rijksregister raadplegen via www.mijndossier.rrn.fgov.be en zelf deze attesten aanmaken. Je hoeft dan niet meer aan te schuiven aan het loket.