Naar inhoud

Kindvriendelijke gemeente


 

Wetteren is officieel kindvriendelijke gemeente. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz reikte op 21 oktober 2014 voor het eerst het label officieel uit.

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. Het is een project dat wereldwijd wordt gecoördineerd door Unicef. Het label is voor zes jaar geldig, maar er zijn tussentijds evaluaties gepland. Door de toekenning van het label voelt Wetteren zich gesterkt in zijn inspanningen om een kindvriendelijk beleid te blijven voeren. Voorbeelden van acties waaruit ‘kindvriendelijkheid’ straalt zijn er voldoende. Zo is er een jeugd/sportruimtebeleidsplan, waarbij er jaarlijks een publieke ruimte zal (her)ingericht worden met een belangrijke aandacht voor speel- en sporttoestellen. Voor 2015 was dat de Diepenbroek. Er werd een integraal kinderopvang- en vrijetijdsbeleid ontwikkeld. Daarbij werden deze zomer tot 550 kinderen per dag geanimeerd, in een samenwerking tussen de Initiatieven Buitenschoolse opvang, sportdienst, cultuurdienst, speelpleinwerking en jeugddienst. Er wordt ingezet op buurtontmoeting en gemeenschapsvorming. Een van de gemeentelijke beleidsprioriteiten is inzetten op gemeenschapsvorming. Jaarlijks wordt in een samenwerking met veel gemeentelijke diensten de buitenspeeldag (met 500 spelende kinderen in 2014), het kinder-doefestival Ola!Peloezza en het kindervertelfestival Ola!Palabra georganiseerd. De gemeentelijke nieuwsbrief van september 2014 werd volledig geschreven door kinderen. Er is een website voor de jeugd in Wetteren gekomen.  Er zijn ook goede samenwerkingsverbanden met de uitgebreide scholengemeenschap in Wetteren.