Naar inhoud

Wilsverklaring --> Orgaandonatie

Wat?

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donoren om aan de behoefte in België te voldoen. Gevolg : de wachtlijsten worden steeds langer en helaas patiënten overlijden. Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.


Het basisprincipe is dat organen kunnen worden weggenomen bij elke overledene die in België woont op het moment van overlijden, behalve indien vaststaat dat verzet is geuit tegen deze wegneming door:

  •  jezelf via een verklaring tijdens je leven
  • je familie in de eerste graad na je overlijden.

Je kan tijdens je leven jouw keuze laten vastleggen bij de dienst burgerzaken.

Wie?

  • Belgen en niet-Belgen ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Niet-Belgen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister van Wetteren zijn ingeschreven.

Hoe?

Je komt persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken waar je kan kiezen om:

  • je uitdrukkelijk als donor te melden;
  • uitdrukkelijk verzet te uiten tegen het afstaan van organen;
  • een gemaakte verklaring te herroepen.

Je verklaring wordt opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Prijs

De registratie of herroeping van een verklaring is steeds gratis.

Gevolgen

  • er is geen wilsbeschikking: de familie in de eerste graad mag verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen
  • er is een wilsbeschikking: er wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad.

Familie in de eerste graad zijn ouders, kinderen en/of samenwonende onder hetzelfde dak.

Meer informatie
www.demaakbaremens.org
www.beldonor.be