Naar inhoud

Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift (model 33) is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan men nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof ...) aanvragen.

Voor het pensioen:
Indien een militiegetuigschrift gevraagd wordt voor het pensioen, wordt er eigenlijk gevraagd naar een stamboekuittreksel. Dit kan je aanvragen via :

FOD Defensie
Algemene Directie HR
Divisie Administratieve expertise
Centrale Dienst v/h stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Tel. : 02 441 83 28
Fax. : 02 443 96 77
E-mail : dghr.hrgan@mil.be


Gelieve bij de je aanvraag je naam, je voornamen, geboortedatum en je adres te vermelden zodat het stamboekuittreksel kan opgestuurd worden.