Naar inhoud

Eensluidend verklaren van kopie of afschrift

Het eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat de dienst burgerzaken schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan.

Hoe?
De dienst burgerzaken (snelbalie) vergelijkt de kopie met het origineel en brengt er een verklaring van echtheid (door middel van stempel en handtekening) op aan.

Wat breng je mee?
het origineel en de kopie

Kostprijs
gratis

Afschaffing van de eensluidende verklaring voor de federale en de Vlaamse overheidsdiensten :
Sedert 31 maart 2004 is de eensluidende verklaring van een kopie met het origineel niet meer nodig voor de federale en de Vlaamse overheidsdiensten en hun respectieve bedrijven (bv. Post, NMBS enz.) of instellingen (bv. Vlaamse gemeenschapsscholen).Een goed leesbare kopie heeft dezelfde bewijskracht als het origineel. Een eensluidende verklaring kan wel nog gevraagd worden:

  • voor procedures bij rechtbanken
  • door privébedrijven
  • in het buitenland
  • bij adoptie voor naturalisatieaanvragen

Wat kan niet voor eensluidend verklaard worden?
Een kopie van een afschrift is niet bruikbaar, tenzij je het origineel absoluut niet in handen kan krijgen. Kopieën van uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand zijn niet bruikbaar Een kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kan niet, tenzij je een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of voor een naturalisatiedossier voor het bekomen van de Belgische nationaliteit