Naar inhoud

Collector Kriephoek-Klinkaard

Sinds zomer 2015 is project "Collector Kriephoek-Klinkaard" van start gegaan. Aquafin kreeg opdracht van de Vlaamse Overheid om hier grote collectoren aan te leggen waarin het afvalwater wordt verzameld om naar het zuiveringsstation te gaan.

Dit project situeert zich vooral op grondgebied Lede (Houwstraat, Schoot, Klinkaard en zijstraten), slechts een klein deel van de werken zal in Wetteren plaats vinden, nl. in de Kriephoekstraat, Hoogschuur en een stukje Kortenbosstraat.
Het gedeelte Hoogschuur en Kortenbosstraat neemt de gemeente Wetteren voor zijn rekening.

Het doel van deze werken i s een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de straat waarbij afvalwater naar het zuiveringsstation wordt gevoerd en het regenwater in de grachten terecht komt. Ook op privaat terrein zullen de woningen van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien worden. Ook de openbare verlichting zal worden vernieuwd langsheen het werktraject.

Aquafin stelde aannemer Wegenwerken De Moor aan voor de uitvoering van deze werken.

Stand van zaken februari 2016:
Kriephoekstraat en Hoogschuur is voorzien van een onderlaag asfalt. Ook in Schoot werd reeds riolering gelegd. De onderlaag asfalt in Schoot zal aangelegd worden samen met de toplaag in de Kriephoekstraat. Dit wordt voorzien in maart.
Momenteel zijn de rioleringswerken gestart in Klinkaard, t.h.v. het kruispunt met Schoot. d.w.z. dat doorgaand verkeer van Wetteren naar Oordegem via Oordegemsesteenweg en Klinkaard niet meer mogelijk is. De omleiding loopt via de Massemsesteenweg en Brusselsesteenweg.