Naar inhoud

Gedeeld verblijf kind(eren)

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de kwestie naar boven van de bepaling van het adres van inschrijving in het bevolkingsregister van de niet-ontvoogde minderjarigen.

Het minderjarig kind kan maar ingeschreven worden bij één van de ouders ook al verblijft dit minderjarig kind mogelijk op regelmatige basis op het adres van de andere ouder.

Vanaf heden kan de ouder waar het kind niet ingeschreven staat een aanvraag doen om in het Rijksregister een vermelding te plaatsen rond het gedeeld verblijf van hun minderjarig kind.

Concreet houdt dit in dat het minderjarig kind blijft ingeschreven op het adres van ouder 1 maar in het Rijksregister staat in het dossier van ouder 2 de vermelding dat kind X op regelmatige basis op dat adres verblijft.

Het is niet de bedoeling om via deze vermelding bijkomende socio-economische of fiscale rechten toe te kennen aan het kind of ouder 2. Met deze vermelding wil men enkel informeren over het feit dat een kind gedurende een bepaalde tijd effectief op het adres van ouder 2 verblijft.

Deze informatie kan nuttig blijken voor het verstrekken van bepaalde kortingen of faciliteiten, maar eveneens om veiligheidsredenen : het is immers van belang voor hulpdiensten om het aantal mogelijke inwoners van een bepaald adres te weten.

Hoe ?

De aanvraag gebeurt door ouder 2 op het gemeente- of stadsbestuur van zijn/haar woonplaats.

Nodige documenten ?

  1. Identiteitskaart / verblijfsvergunning ouder 2
  2. a) Gerechtelijke beslissing of gezamenlijk akkoord tussen de ouders wat de verblijfsregeling van het kind betreft
    b) Indien er nog geen gerechtelijke beslissing of gezamenlijk akkoord bestaat, moet er een schriftelijk akkoord van ouder 1 voorgelegd worden (zie Download).