Naar inhoud

Wilsverklaring --> Laatste wilsbeschikking

Tijdens je leven kan je vrijwillig je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de dienst burgerzaken. De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt je keuze in het Rijksregister. Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd is en of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Wanneer er geen laatste wilsbeschikking bestaat, nemen de nabestaanden een beslissing.

Wie?
Iedereen kan zijn laatste wil laten registreren. De ouders (of voogd) kunnen dat doen voor hun minderjarige kinderen.

Wat?
Je kiest
 • de wijze van lijkbezorging
 • het ritueel van de uitvaartplechtigheid
 • een combinatie van beide
Wijze van lijkbezorging
 1. begraving van het stoffelijk overschot
 2. crematie gevolgd door begraving van de as op de begraafplaats
 3. crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 4. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 5. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee (Belgisch territorium)
 6. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in zee (Belgisch territorium)
 7. crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 8. crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
Ritueel van de uitvaartplechtigheid
 1. uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst
 2. uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst
 3. uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst
 4. uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst
 5. uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst
 6. uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst
 7. uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 8. uitvaartplechtigheid volgens neutraal filosofische overtuiging
Hoe?
De registratie doe je bij de dienst burgerzaken of via het digitaal loket. Je krijgt daarvan een ontvangstbewijs.

Wijzigen?
Het is altijd mogelijk om je keuze later te wijzigen. Daarvoor kom je opnieuw langs bij de dienst burgerzaken.

Prijs
gratis

Bijzonderheden
De overledene kan zijn/haar laatste wilsbeschikkingen ook vastgelegd hebben:
 • in een handgeschreven document dat hij/zij thuis of in een bankkluis bewaarde;
 • in een testament dat bij de notaris bewaard wordt.

Digitaal loket