Naar inhoud

Data gemeenteraadszittingen 2016

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Sociaal Huis (Scheldedreef 52).


GEMEENTERADEN 2016

DINSDAG

26 JANUARI

19.30 u

DONDERDAG

25 FEBRUARI

19.30 u

DINSDAG

22 MAART

19.30 u

DONDERDAG

21 APRIL

19.30 u

DONDERDAG

26 MEI

19.30 u

DONDERDAG

23 JUNI

19.30 u

DONDERDAG

25 AUGUSTUS

19.30 u

DONDERDAG

13 OKTOBER

19.30 u

DONDERDAG

17 NOVEMBER

19.30 u

DONDERDAG

19 DECEMBER

19.30 u