Naar inhoud

Erfrechtverklaring

Vanaf 29 mei 2009 wordt dit geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Er kan worden overgegaan tot deblokkering van de rekeningen van een overledene op vertoon van :
  • een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris.
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de "verklaring van erfrecht" ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de "akte van bekendheid" opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering.

Contactgegevens Registratiekantoor Dendermonde :

Begijnhoflaan 49
9200 Dendermonde

0257 53 360 (afspraak maken)

Email : rzsj.registratie.dendermonde1@minfin.fed.be

Meer informatie : FOD Financiën