Naar inhoud

Beroep

Je beroep staat niet meer op je identiteitskaart. Het is echter van belang dat je je beroep meedeelt aan de dienst Bevolking, bijvoorbeeld bij aflevering van getuigschriften of uittreksels. Het beroep is die activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden verkregen.

Als je voor het eerst een beroep gaat uitoefenen, maar ook als je van beroep verandert, moet je dit melden aan de dienst Bevolking. Je kan dit persoonlijk aan het loket, via email, telefonisch of via het digitaal loket (zie link onderaan).

Let op: bij aangifte van een beschermd beroep (vb. arts, architect, journalist, verpleegkundige, …..) moet je een officieel document als bewijs voorleggen.

Digitaal loket