Naar inhoud

Adres --> Referentieadres

Wat?

Elke gemeente moet een bevolkingsregister bijhouden waarin Belgen en vreemdelingen met een verblijfsrecht worden ingeschreven. Deze inschrijving gebeurt op basis van de hoofdverblijfplaats. Je wordt dus ingeschreven waar je het grootste gedeelte van het jaar effectief verblijft.

Sommige mensen verblijven wel in België, maar hebben er geen hoofdverblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen...
De wet voorziet dat zij kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters met een referentieadres.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • inschrijving bij een natuurlijke persoon die in de gemeente is ingeschreven en die ermee akkoord gaat de post van de dakloze te ontvangen en te bezorgen
 • inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar de dakloze feitelijk verblijft

Voor wie?

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt tot de hierna vermelde categorieën van personen:

 • Personen die in een mobiele woning verblijven. Onder mobiele woning verstaat men schepen, woonwagens, caravans (aanhangwagen om door een voertuig getrokken te worden). Dit geldt niet voor stacaravans (woningen die niet zijn opgevat en uitgerust om op de openbare weg door een voertuig getrokken te worden).
 • Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente en de leden van hun gezin (attest onderwijsinstelling of werkgever).
 • Leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de krijgsmacht in garnizoen in het buitenland en hun gezin, evanals de personeelsleden van de politiediensten die afwezig voor meer dan een jaar (attest werkgever).
 • Leden van het diplomatieke en het consultaire personeel en hun gezin. (attest werkgever).
 • Ontwikkelingshelpers die op coöperatieopdracht zijn en hun gezin (attest werkgever).
 • Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben
  • referentieadres OCMW (brief OCMW met beslissing OCMW-raad)
  • referentieadres bij een natuurlijk persoon (bewijs van onvoldoende bestaansmiddelen afgeleverd door OCMW) à Er is grondige politiecontrole

Wat moet je meebrengen?

Je identiteitskaart en, indien van toepassing, die van je gezinsleden.

Wat zijn de stappen?

Alle partijen dienen zich aan te melden op de dienst Bevolking met de nodige attesten van onderwijsinstelling of werkgever.