Naar inhoud

Samenstelling

Samenstelling op 1-3-2015

vertegenwoordigers van de politieke fracties
Cd&V:Jos Van den Bossche, Fernande De Block
Groen & Co: Gert De Wilde
N-VA: Marc Herrebaut
Open vld: Christophe Lostrie
SP.a: William Van Keymeulen
RESPECT: -
VLAAMS BELANG: -

vertegenwoordigers van de adviesraden
Jeugdraad: Evelien Matthijs, Phaedra Van Driessche
Raad voor Cultuur: Ingrid Buyl, Peter-Jan Van Der Gucht
Seniorenraad: Fernand Matthys, Marleen Verhaegen

gecoöpteerde leden
Günther De Coen, Claudine De Pauw, Kathleen De Wolf, Gudrun Vergauwen, Trees Veeckman, Erik Verstuyft.

waarnemende leden
Guido Van den Berghe, Wim Breydels

De voorzitter wordt verkozen uit de afgevaardigden van de adviesraden en de gecoöpteerden. Het ondervoorzitterschap is voorbehouden voor een afgevaardigde van de politieke fracties. Claudine De Pauw is voorzitter, Marc Herrebaut ondervoorzitter.