Naar inhoud

Wettigen van handtekening

Wat?
Het wettigen van een handtekening is een bevestiging dat de handtekening die op een document voorkomt, toebehoort aan de persoon wiens naam erbij staat vermeld. Die wettiging is in geen enkel geval een bevestiging van de juistheid van de inhoud van het document.

Hoe?
De dienst burgerzaken vergelijkt de voorgelegde handtekening met die op de identiteitskaart. Een handtekening op een blanco blad wordt nooit gewettigd.

Je kunt een handtekening van iemand anders laten legaliseren wanneer je zijn of haar identiteitskaart meebrengt.

Wat breng je mee?
  • de identiteitskaart
  • het ondertekende document waarop de handtekening moet gelegaliseerd worden