Naar inhoud

Wilsverklaring --> Lichaam aan de wetenschap schenken

Wat?
Na je dood kan je een zeer waardevolle dienst bewijzen aan je medemensen, als je je lichaam afstaat aan de wetenschap. Belangrijke resultaten in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer te danken aan het feit dat sommige mensen er bewust voor kiezen om na hun overlijden hun lichaam ter beschikking te stellen voor het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Wie?

Vanaf 18 jaar kan je je lichaam aan de wetenschap schenken. Er is geen maximale leeftijdsgrens.

Hoe?
Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure.
Je lichaam afstaan aan de wetenschap moet je bij leven regelen. Je neemt contact op met een universitair centrum d.m.v. een eigenhandig, gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). De kopie van het document bewaar je zelf, het origineel wordt verstuurd naar de universiteit.

Informeer even op voorhand bij enkele instellingen omdat de documenten en de modaliteiten kunnen verschillen. Voorbeelddocumenten kan je terugvinden op de websites van de verschillende universitaire instellingen.

De universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat bij de identiteitskaart wordt bewaard zodat verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen.

Kan ik een vergoeding krijgen?

Neen. Wettelijk gezien mogen er geen vergoedingen worden voorzien.

Waar kan ik terecht?
Je mag vrij kiezen tussen de universitaire centra waar geneeskunde gedoceerd wordt. Het dichtstbijzijnde is:

Vrije Universiteit Gent
Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185, 9000 Gent
tel. + 32 9 332 51 92 of +32 9 264 53 07
www.lichaamsafstand.ugent.be