Naar inhoud

Missie en visie van de gemeente

Missie van de gemeente:
De gemeente Wetteren wil, als bron van bruisend, kwaliteitsvol, aangenaam en duurzaam leven, samen met zijn inwoners en bezoekers, een dynamisch centrum aan de Schelde zijn dat groot is in het kleine en het grote.

Visie van de gemeente:
Wij staan voor: 
 • een dynamisch en creatief beleid als centrumgemeente gekenmerkt door een sterke demografische groei
 • het als regisseur, samen met de burgers en ondernemingen, ontwikkelen of ondersteunen van initiatieven om het leven aangenaam te houden
 • een vlot bereikbaar en toegankelijk kruispunt, rekening houdend met de diversiteit van de inwoners en de buurten
 • het aanmoedigen van creativiteit en innovatie in de gemeente
 • een democratische en transparante uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden, met een actieve communicatie naar de buitenwereld
 • een burgernabije, vlot toegankelijke, professionele en klantgerichte dienstverlening
 • expertise en kennisdeling, zowel binnen de gemeentelijke diensten als met de vele partners in de gemeente, dit om productiviteit en efficiëntie van één ieder 2 te bevorderen
 • actieve samenwerking met andere actoren en het uitbouwen van netwerken
 • een integraal beleid, zonder hokjes denken
 • continue verbetering van beleid en dienstverlening
 • een toekomstgericht beleid dat wendbaar genoeg is om te anticiperen op maatschappelijke veranderingen ? een verantwoord middelenbeheer en financieel bewustzijn
 • een goede open wisselwerking tussen beleid en medewerkers
 • een optimale duurzame bedrijfsvoering met enthousiaste, betrokken medewerkers die hun verantwoordelijkheid op nemen
 • een efficiënt personeelsmanagement, met zorg voor een aangename en positieve werksfeer
 • rond de Schelde een dynamische verstedelijkte eenheid met aandacht voor mobiliteit voor één ieder