Naar inhoud

Identiteitsdocument --> Identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs

Het identiteitsbewijs voor kinderen is een wit kartonnen kaartje met een recente pasfoto en heeft een geldigheidsduur van 2 jaar (of tot de leeftijd van 12 jaar). Het kaartje is enkel geldig voor kinderen onder de 12 jaar met een vreemde nationaliteit en vermeldt de naam, het adres en het telefoonnummer van de persoon die in geval van nood kan gecontacteerd worden.

Wanneer een kind met vreemde nationaliteit op vakantie gaat naar het buitenland, dient het in het bezit te zijn van een wit kartonnen kaartje met recente pasfoto en een geldig internationaal paspoort van het land waarvan het de nationaliteit bezit.

Bij een adreswijziging of verlies van het kaartje, dien je een nieuw kaartje aan te vragen bij de dienst burgerzaken.

Hoe aanvragen?
- door één van de ouders of, in voorkomend geval, de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent
- vergezeld van het kind

Meebrengen:
- 1 pasfoto
- naam, adres en telefoonnummer van een persoon die verwittigd kan worden in nood.

Voorschriften voor de pasfoto:
- kleur of zwart-wit :
- de foto moet recent en goed gelijkend zijn. Zij moet in vooraanzicht worden genomen, zonder hoofddeksel
- de beide ogen moeten zichtbaar zijn (geen donkere bril)
- witte achtergrond
- afmetingen: 35 bij 45 mm, zonder witte rand. De hoofdhoogte moet tussen minimum 25 mm en maximum 35 mm liggen. Het hoofd moet volledig en in het midden op de foto staan.

Kostprijs?
€ 1,20