Naar inhoud

Data gemeenteraadszittingen 2014

De gemeenteraad komt eens per maand samen, meestal op een donderdag om 19.30 uur. Dat gebeurt minstens 10 keer per jaar. De zittingen van de gemeenteraad zijn open voor het publiek, en vinden plaats in de raadzaal van het Sociaal Huis (Scheldedreef 52).

Donderdag 23 januari
Donderdag 20 februari
Donderdag 20 maart
Donderdag 24 april
Dinsdag 27 mei
Maandag 30 juni
Dinsdag 26 augustus
Donderdag 2 oktober
Donderdag 6 november
Dinsdag 16 december (om 19.00 uur)