Naar inhoud

Terrasvergunning

Sinds 1 januari 2012 is een nieuw terrasreglement van kracht. Voortaan worden terrasvergunningen afgeleverd voor een periode van 3 jaar. Om een terras te kunnen opstellen moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst lokale economie.

Het aanvraagdossier bestaat uit volgende documenten:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder)
  • Een grondplan op schaal waarop de afmetingen en de oppervlakte van het terras, de windschermen of andere voorwerpen die deel uitmaken van de begrenzing van het terrras duidelijk op vermeld staan;
  • Op de plannen is de totale breedte van het trottoir vermeld en de locatie van eventueel straatmeubilair;
  • Bij de aanvraag zitten documenten die een beeld geven welk terrasmeubilair op het terras zal worden geplaatst;
  • Bij de aanvraag zitten één of meerdere foto's waaruit  de bestaande toestand blijkt;
  • De gebruikte materialen en kleuren van de terrasuitrusting moeten steeds een eenheid vormen en passen in de omgeving en bij het pand;
  • Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Op basis van dit dossier moet het college van burgemeester en schepenen een duidelijk beeld krijgen van de afmetingen, de plaatsing en het uitzicht van het terras.

Het plaatsen van een terras is gratis.

Wat met windschermen, zonneschermen en luifels?
Windschermen, zonneschermen en luifels kunnen niet zomaar geplaatst worden en zijn onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Meer informatie over het aanvragen van een dergelijk vergunning vind je hier.

Gelegenheidsterras of terrasuitbreiding.
Elke terrasuitbreiding (bijvoorbeeld in het kader van evenementen of kermis) moeten afzonderlijk aangevraagd worden bij de dienst lokale economie. Dit is nodig omdat bij elk evenement bekeken wordt of de gebeurtenissen in combinatie met terrassen geen problemen kunnen veroorzaken in het kader van de openbare veiligheid.
De vergunning voor een uitgebreid terras of een gelegenheidsterras wordt afgeleverd voor de duur van de vergunning. Een terrasuitbreiding is ook niet gratis. Meer informatie over de tarieven vind je hier.