Naar inhoud
Gemeente Wetteren
  •   
  • Sitemap
  • Home
  • Terug
  • Print

Brusselsesteenweg (N9): riolerings- en wegeniswerken

De herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) tussen het station van Kwatrecht en het kruispunt met de Zuidlaan (N417) en de Oosterzelesteenweg (N42) gaat op 21 oktober van start. Naast een nieuw wegdek komen er ook verhoogde, van de rijweg gescheiden fietspaden, nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken, een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe verlichting. Zo wordt het dorpscentrum niet alleen veiliger voor de weggebruiker, maar ook aangenamer voor de bewoners. De werken zullen een jaar in beslag nemen.

Momenteel rijdt er nog te veel verkeer aan te hoge snelheid door de dorpskern van Kwatrecht. Om dit probleem aan te pakken, wordt de Brusselsesteenweg heringericht. Vanaf het kruispunt met de Kwatrechtsesteenweg (N400) tot het kruispunt met de Zuidlaan (N417) en de Oosterzelesteenweg (N42) – het zogenaamde ‘Bourgondisch Kruis’- krijgt de weg een nieuwe look. Voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer krijgen meer plaats en aangepaste voorzieningen. Autobestuurders zullen hun snelheid moeten aanpassen. Zo wordt de zone Kwatrechtsesteenweg – Steenbergstraat bebouwde kom, waardoor hier een 50 km/h-regime zal gelden. Strategisch ingeplante middeneilanden, extra bomen en struiken, aangepaste verlichting en een nieuw wegdek onderstrepen het dorpskarakter, waardoor de weg niet langer uitnodigt om snel te rijden.

Het centrum van Kwatrecht wordt veiliger en aangenamer. In de dorpskern krijgen voetgangers en fietsers meer oversteekplaatsen met een middenberm als rustpunt.

Tussen het station en de Steenbergstraat wordt omwille van het verblijfskarakter (kerkomgeving, lintbebouwing) een zone 50 ingevoerd. De weg wordt hier ook iets smaller, waardoor autobestuurders minder geneigd zijn snel te rijden. De nieuwe voetpaden zijn in deze zone wel anderhalve meter breed, dat maakt het aangenaam wandelen.

Tussen de Steenbergstraat en het ‘Bourgondisch Kruis’ blijft zoals vandaag reeds het geval is een zone 70 van kracht. Hier is zowel de rijbaan als het fietspad iets breder.

De bestaande rijweg in betonplaten maakt plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. Dat verhoogt het rijcomfort en zorgt voor minder omgevingslawaai en minder trillingen.

Fietsers rijden op een nieuw verhoogd fietspad achter de parkeerstroken. Wanneer ze een kruispunt naderen, buigt het fietspad af en rijden de fietsers naast de rijbaan. Zo zijn de fietsers goed zichtbaar voor verkeer dat de zijstraten indraait.

Ook de parkeerstroken worden heraangelegd. Er blijft voldoende plaats om te parkeren langs de rijweg.

Voor de busreizigers komen er nieuwe, comfortabele perrons ter hoogte van de bushaltes. Het fietspad loopt achter de perrons. Dat verhoogt de veiligheid.

Meer bomen en struiken en aangepaste verlichting maken het aangenamer voor zowel de weggebruikers als de bewoners.

Teven komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken) naar een zuiveringsinstallatie gepompt wordt. Zo komt het vervuilde water onverdund in de zuiveringsinstallatie toe en worden de hoogste zuiveringsrendementen behaald.

Verloop van de werken

De werken starten op 21 oktober 2013 en zullen tot het najaar 2014 duren.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken verlopen de werken in 4 fasen.
Fase 1 : Er wordt gewerkt vanaf de Steenbergstraat tot het Bourgondisch Kruis
Duur : 35 werkdagen zijnde van 21 oktober 2013 tot januari 2014

Fase 2 : Er wordt gewerkt vanaf de Biezeweg tot de Steenbergstraat/Windmolenweg inclusief het kruispunt met de Steenbergstraat
Duur : 35 werkdagen zijnde vanaf januari 2014 tot maart 2014

Fase 3 : Er wordt gewerkt vanaf de Kwatrechtsesteenweg tot de Biezeweg, inclusief het kruispunt met de Biezeweg
Duur : 80 werkdagen zijnde vanaf maart 2014 tot juli 2014

Fase 4 : Er wordt gewerkt in de aanpalende gemeentewegen met name Viaductweg, Windmolenweg, Biezeweg en Kele
Duur : 50 werkdagen zijnde vanaf juli 2014 tot najaar2014

Een plan van de fasering vind je hier.


Omleiding van het verkeer

Tijdens de werken volgt het doorgaand verkeer een omleiding langs de R4, de E40 en de Oosterzelesteenweg (N42).

De bussen van De Lijn Oost-Vlaanderen zullen in fase 1 en fase 2 omrijden via de Biezeweg. In fase 3 rijden ze om via de Noordlaan, Wetterstraat en Zuidlaan.

Een plan van de omleiding vind je hier.

Download