Naar inhoud

Inlichtingenformulier brandpreventie

Voor sommige stedenbouwkundige aanvragen is het advies van de brandweer vereist. In de praktijk is dit nodig voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning voor bouwen/verbouwen van meergezinswoningen, bedrijven, ...

Het inlichtingenformulier brandpreventie helpt de brandweer om de juiste normen te hanteren wanneer zij een (nieuw) bouwproject moeten controleren op brandveiligheid. Wordt dit formulier niet ingevuld, of beschikt de brandweer over te weinig informatie, dan wordt het project automatisch gecontroleerd volgens de strengste regelgeving.

Onderstaand formulier moet door de aanvrager toegevoegd worden aan het dossier.