Naar inhoud

Verzekering objectieve aansprakelijkheid voor zelfstandigen

De uitbaters van instellingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek en opgenomen op onderstaande lijst zijn verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.

Lijst van de inrichtingen die onder de toepassing vallen van de aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing:

 1. de dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;
 2. de restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt
 3. de hotels en motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen
 4. de kleinhandelswinkels en uitbatingen waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben
 5. de jeugdherbergen
 6. de artistieke cabarets en de circussen
 7. de bioscopen en theaters
 8. de casino's
 9. de culturele centra
 10. de polyvalente zalen voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties
 11. de sportzalen
 12. de schietstands
 13. de stadions
 14. de handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen
 15. de gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijk oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt
 16. de opblaasbare structuren
 17. de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m²
 18. de pretparken
 19. de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
 20. de service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de rusthuizen voor bejaarden
 21. de inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding
 22. de kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt
 23. de stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens
 24. de gebouwen voor uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt
 25. de gebouwen van hoven en rechtbanken

Procedure
De verzekeringsmaatschappij is verplicht de burgemeester waar de beoogde inrichting gevestigd is in te lichten over de verzekeringsovereenkomsten welke bij toepassing van deze wet worden afgesloten, alsmede van de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de opzegging of de schorsing van de contracten. De kennisgeving aan de burgemeester geschiedt door middel van een attest.

Wetgeving
Wet van 30 juli 1979, uitvoerbaar verklaard met ingang van 1 maart 1992, ingevolge de Koninklijke Besluiten van 28 februari 1991 en 5 augustus 1991