Naar inhoud

Cordonnier

Cordonnier

Cordonnier – een creatieve toekomst voor Wetteren – wat wordt gerealiseerd tijdens de legislatuur 2014-2019?

Site Cordonnier, wat nu nog een onbestemde ruimte is het centrum van Wetteren moet de komende jaren uitgroeien tot een bruisend creatief trefpunt. In de nabije toekomst zullen de leegstaande kousenfabriek Cordonnier en de omliggende gronden de spil zijn van een grootschalig stadsontwikkelingsproject. Architectenbureau De Smet Vermeulen leverden een strategisch plan af, waardoor Wetteren als geheel versterkt wordt en meer ademruimte krijgt.

De gemeenteraad gaf op 21 juni 2012 haar fiat voor het ‘strategische plan Cordonnier’. het betekende het sluitstuk van een intensief traject waarbij buurtbewoners, adviesraden, academieleerkrachten,…, werden betrokken, hun mening mochten geven en suggesties konden doen over de invulling van de vroegere kousenfabriek. Tegelijkertijd betekende dit de start van het ambitieuze stadsvernieuwingstraject dat het betrokken gebied moet omvormen tot een levendige en dynamische plek voor alle Wetteraars, met uitstraling tot over de gemeentegrenzen.

Het strategische plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. Tijdens de legislatuur 2014-2019 zal reeds een belangrijke voorbereidende fase (fase 0) worden uitgevoerd. Niet alleen wordt een deel van de leegstaande en verwaarloosde fabrieksgebouwen gesloopt (zomer 2015), het 3 bouwlagen tellende torengebouw wordt ook gerenoveerd (vanaf 2016). De gelijkvloerse verdieping van deze toren zal dienst doen als polyvalente ruimte voor verenigingen, particuliere initiatieven en kleinschalige activiteiten. De eerste verdieping moet een deel van de Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunst huisvesten. De overige twee verdiepingen zullen ingericht worden als ruimte voor bedrijven werkzaam in de creatieve industrie. De verschillende functies zorgen ervoor dat het gerenoveerde fabrieksgebouw uitgroeit tot een broedplaats of hotspot voor creatieve bedrijvigheid.

In fase 0 zal ook al een deel openbare ruimte worden gecreëerd. Waar nu het erf van de fabriek ligt, komt het Cordonnierplein. Dit geeft ademruimte aan de smalle Lange Kouterstraat. Van op dit plein wordt een doorsteek gemaakt richting de Muziekacademie en de Gemeentelijke Feestzaal. Tussen de achterkant van het gerenoveerde torengebouw en de achterzijde van de Muziekacademie wordt een groene ruimte gecreëerd. Zowel aan de voor- als de achterzijde van de Cordonniersite is er ruimte voor wonen.

Na 2019 zullen de volgende fases van het masterplan worden gerealiseerd. Een nieuwe eengemaakte Kunstacademie, een multifunctionele zaal met chill out en een ondergrondse parking zorgen ervoor dat Site Cordonnier een bruisend creatief trefpunt wordt. Tegelijkertijd zullen ook de omliggende straten opnieuw worden aangelegd met aandacht voor langzaam verkeer en woonkwaliteit.

Hieronder vindt je de presentatie waarin fase 0 van het masterplan wordt toegelicht.

Je vindt er ook de twee presentaties die gegevens zijn naar aanleiding van de start van de sloopwerken, in juni 2016.

 

2014 - fase 0

2016 - algemene presentatie sloopwerken

2016 - presentatie aannemer sloopwerken