Naar inhoud

Keuring privériolering


Vooraleer je privériolering kan aangesloten worden op de openbare riolering dient deze eerst gekeurd te worden (verplicht sinds 01/07/2011). Een lijst van bevoegde keurders kan u vinden op de website www.vlario.be of www.aquaflanders.be.

Indien u een positief keuringsattest heeft, dient u het keuringsattest op te sturen naar Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.

U kan uw aansluiting op de openbare riolering reeds aanvragen terwijl uw binneninstallatie nog niet gekeurd is. Aquafin zal de aansluiting op de openbare riolering pas uitvoeren indien deze het keuringsattest in bezit heeft.

Onderaan deze pagina kan u een folder downloaden met meer info rond deze keuringen.