Naar inhoud

Statuut

Een buurtweg behoort tot de categorie van de kleine wegen. Als we spreken over buurtwegen bedoelen we overwegend (maar niet uitsluitend) de landelijke verbindingswegen zoals de voetwegen, kerkwegels en veldwegen.

De buurtwegen zijn in principe opgenomen in de atlas der buurtwegen. Deze atlassen werden in de periode 1842-1845 gemeente per gemeente opgemaakt. Elke buurtweg krijgt in de atlas een nummer (eveneens per gemeente). Latere wijzigingen aan buurtwegen (instelling van nieuwe wegen, afschaffingen, verplaatsingen) worden echter niet op de oorspronkelijke kaarten aangeduid, maar wel op aparte leggers of in aparte gemeenteraadsbesluiten. Daardoor geven de atlassen der buurtwegen niet altijd de actuele toestand van de buurtwegen weer.

De atlas van de buurtwegen kan ingekeken worden bij de gemeente (dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) en bij de provincie (dienst Wegen, Provinciaal administratief centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09 267 77 36). De gedigitaliseerde plannen uit de atlasboeken kunnen geraadpleegd worden op www.oost-vlaanderen.be.

Buurtwegen waarvan de bedding aan de overheid toebehoort zijn in de atlas opgenomen met een dubbele volle lijn. De meeste buurtwegen liggen op private eigendom maar hebben een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Op de plannen zijn deze wegen weergegeven met een dubbele stippellijn.