Naar inhoud

Aanleg, aanplant en/of onderhoud van kleine landschapselementen

KLE

Typisch voor deze regio zijn de kleine natuurelementen: knotbomen, poelen, sloten en zo meer. Ze zijn van onschatbare waarde voor ons landschap. Zonder hen zou ons landschap er eentonig en saai uitzien. Ze zijn ook nuttig voor de natuur: dieren vinden er beschutting en voedsel en gebruiken ze als trekroute.

Deze natuurelementen noemen we kleine landschapselementen. Ze werden vroeger doelbewust aangelegd, want ze hadden een economische functie. Men groef poelen om het vee te laten drinken, men plantte meidoornhagen om het vee in de wei te houden en met knotbomen of houtwallen bakende men percelen af.

Wil je zo'n poel in je weide? Heb je een stukje grond waar je een bosje wil aanplanten? Wil je een klein landschapselement aanleggen of onderhouden? Neem dan contact op met het Regionaal Landschap Schelde-Durme (Hemelstraat 133A te 9200 Dendermonde, 052 33 89 10 of info@rlsd.be). Zij komen ter plaatse en zullen je adviseren. In sommige gevallen kunnen zij zelf de werken voor hun rekening nemen (gratis of tegen een kostprijs van 30% van de reële kost).

De gemeente subsidieert de aanleg, aanplant of onderhoud van kleine landschapselementen (behalve als het regionaal landschap de werken voor jou uitvoert).

Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?

  • aanplant houtige landschapselementen (haag, heg, houtkant, houtwal, boom, bomenrij, boomgroep, knotbomen, bosje);
  • onderhoud houtige landschapselementen (haag, heg, houtkant, houtwal, knotbomen, hakhoutbosje);
  • aanleg en heruitdiepen/herstellen van een poel;
  • onderhoud/herstel bestaande sloot of greppel in historisch permanent grasland;
  • onderhoud van een trage weg.

Meer info

team Grondgebiedszaken
09 369 00 50
woonenleef@wetteren.be