Naar inhoud

Landloperij

Logo landloperij

Natuur - en milieueducatie (NME) is het spelenderwijs verwerven van kennis en inzicht in de samenhang van de natuur. Natuur- en milieueducatie wil respect, verantwoordelijkheid en zorg voor de natuur en het leefmilieu bijbrengen. Hierbij staan veldwerk en zelfontdekkend leren binnen de eigen leefwereld centraal.

Alle scholen uit het basisonderwijs uit Wetteren kunnen jaarlijks in de lente en in de herfst op stap met Landloperij, een milieueducatief programma langs velden en wegen in Wetteren.

Alle leerkrachten uit het basisonderwijs krijgen een mapje waarin de activiteiten worden voorgesteld. Alle wandelingen worden begeleid door een natuurgids, zijn aangepast aan de specifieke leeftijdsgroepen en zijn gratis.

Leerkrachten uit het basis-en secundair onderwijs én verenigingen kunnen bovendien altijd een begeleide wandeling of activiteit aanvragen.

Een greep uit de verschillende thema’s:

  • Educatief waterondezoek met de waterkoffer: je gaat op stap in een waterrijke omgeving waar o.a. een beek of poel voorkomt. De deelnemers krijgen een visnet en scheppen in het water. Daarna wordt aan de hand van zoekkaarten de waterkwaliteit van het water bepaalt. De omringende typische kleine landschapselementen van zo’n gebied wordt bekeken.

  • Minder afval op school: demonstratie composteren met een compostmeester, uitleg met compostkoffer, recycleren met de Fost Plus-koffer, bezoek aan het containerpark of kringloopwinkel...

  • Trage Wegen in Wetteren: een verkenning van oude voet-en kerkwegels.

  • Paddestoelen: ontdekken en determineren van de meest voorkomende soorten in onze gemeente.

  • En verder: Lente en herfst in gemengd loofhoutbos; de natuur gaat op rust; natuurleerpad het Molenbeekpad; op stap met het klasrugzakje; de schatkist van Boris (een leuk programma om bomen te leren kennen); Beestig Natuurpad (over het leven en gedrag van de slak, de spin, de egel en andere klein grut in het bos)

  • … een activiteit volgens uw wensen.