Naar inhoud

Meldingsplicht

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over

 • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
 • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
 • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
 • zorgwonen
 • Let wel: bij een veranda dient het dak te worden uitgevoerd in glas of ander doorzichtig plaatmateriaal (geen dak in golfplaten of geen plat dak in beton) en minstens de helft van de nieuwe wanden wordt uitgevoerd in glas of ander doorzichtig plaatmateriaal.


Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij uw gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).
Een melding is enkel mogelijk als:

 • Niet zonevreemd
 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen
 • Niet in een oeverzone
 • Niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen
 • Niet voor de rooilijn
 • Niet in een achteruitbouwstrook
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals:
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
  • natuurwetgeving
 • Het gaat niet om beschermd erfgoed
  • perceel met beschermde monumenten
  • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap
  • beschermd stads- of dorpsgezicht
  • beschermd archeologische monument
 • De gemeente heeft de meldingsplicht voor deze ingreep niet vergunningsplichtig gemaakt.


In deze brochure vind je meer uitleg. Indien je geen antwoord op jouw vragen vindt kan je terecht bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Wetteren.