Naar inhoud

Natuurleerpad

meander Molenbeek

Natuurleerpad langs de Molenbeek (7km)

Wie op een mooie zomeravond langs de Herdershoek of de Varekouter fietst en een klein beetje chauvinist is, weet het wel: in de Molenbeekvallei kan je de mooiste zonsondergangen van Vlaanderen zien.

Het bekken van de Molenbeek strekt zich uit van het brongebied in Oombergen tot de monding in de Schelde te Wetteren.

In het hele valleigebied liggen beekbegeleidende bosjes met waardevolle lenteflora en drassige weilanden.

Het gemeentebestuur heeft - in uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan - een natuurleerpad aangelegd langs de Molenbeek. Het kreeg hiervoor financiële steun van het Vlaamse gewest en de provincie Oost-Vlaanderen.

Traject

Het natuurleerpad start aan het Dassenveld.

 • Hier kan je op de vlonder bij de poel kikkers, salamanders en ander krinkelende beestjes observeren.
 • Schoolklassen kunnen met de educatieve waterkoffer aan wateronderzoek doen.

Via een brug en een hekje kom je op de weide en de tegenoverliggende Herdershoek.

 • Het hekje valt vanzelf dicht zodat grazende koeien niet kunnen ontsnappen.
 • De landbouwers doen aan natuurbeheer: slechts 2 koeien per ha begrazen de weiden. Hierdoor valt minder mest op de bodem en zal het grasland verschralen. Dankzij dit gericht beheer bloeien er in de lente opnieuw  echte koekoeksbloemen en pinksterbloemen in de weiden.
 • Via Herdershoek wandel je voorbij knotwilgen, de bultenaars onder de bomen. Deze taaie wilgen bestaan nog steeds bij gratie van de landbouwers die, onder meer dankzij de gemeentelijke subsidieregeling, om de vijf jaar de kettingzaag bovenhalen en daardoor deze boom nieuwe levenskracht schenken.
  De steenuil is hen zeer dankbaar en bakent er in het vroege voorjaar zijn territorium af. Hij maakt graag zijn nest in de holtes die vaak voorkomen in knotwilgen.

Langs de Hofmeers beland je aan de Blekerij of Maelbroekmolen.

 • Ooit stond hier het grootste onderslagrad van Oost-Vlaanderen.
  Hier ligt ook het kunstwerk van het wachtbekken Herdershoek. Bij overstromingsgevaar treedt het mechanisme in werking en loopt het wachtbekken onder water.

Via de Varekouter wandel je langs de drassige weiden aan het Loweebos.

 • Ooit verscheen hier de duivel aan Jan, die als dronkaard en vloeker gekend was.
  "Hij werd er bezocht door een vervaerlyk dier, dat kruipend naar hem toe toog en hem met vurige ogen bezag. Hy gevoelde een huivering door al de leden, welke hem aentastte telkens hy de Molenbeekbrug overtrad. Hy schreef dit pynelyk gevoel aen de boosheid van de duivel toe …"

Langs de Hoogschuur kom je in de Molencauter.

 • Hier werd vroeger lijnzaad geoogst. Dat werd gestampt tot lijnzaadolie in het stampkot van de Van Hauwermeirsmolen. In het bosje ligt nog de verlande vlasroot waar menig Massemenaar in de zomer verfrissing zocht.
 • Rond de gerestaureerde graanmolen is een poel, een hooiland en een hoogstamboomgaard aangelegd. De natuurlijke taluds van de vallei zijn beplant met elzen en essen.
 • Schoolklassen en groepen kunnen deze werkende watermolen bezoeken www.watermolenmassemen.blogspot.be 

  Langs het Achterwegelken kom je terecht op het eeuwenoude Dorpsplein en een meer dan 400 jaar oude lindeboom en het Prinsenhof.
 • Op het Dorpsplein sprak de vierschaar recht onder de lindeboom.

Langs de vallei van de Oliemeersbeek, ooit in de lente één groot bloeiend sleutelbloemenveld, wandel je terug naar Herdershoek.

Troeven van het Molenbeekpad

 • Schoolklassen en groepen kunnen een geleide wandeling met een natuurgids aanvragen. Je gaat op zoek naar de blauwe reiger aan de poel, de roepende steenuil in de knotwilg. Met een beetje geluk zie je de ijsvogel vissen langs de beek.
 • De zondagse wandelaar zal met de brochure in de hand van de natuur kunnen proeven.
  De cultuurhistorische elementen onderweg zullen klein en groot zeker boeien.
 • Het Molenbeekpad is te koop in het Infokantoor Toerisme, Markt 23

Dit project werd gerealiseerd mede dankzij de steun van Interreg Euregio Scheldemond III, Vlaamse Gemeenschap en Provincie Oost-Vlaanderen.